Text Box: 1ـ تجليل و تكريم از مقام ملكوتي حضرت سيد الشهداء امام حسين (عليه السلام) كه براي حفظ اسلام جان خود را فدا نمودند و همچنين فرزندان و برادران و اصحابشان كه در اين راه قرباني شدند. به معناي تجليل و تعظيم از دين مبين اسلام است. و چون تعظيم دين اسلام نوعي از شعائر الله‌ است            ( و من يعظم شعائرالله فانها من تقوی القلوب )
 پس هدف اول از اين طرح همانا تعظيم شعائر الله است. 
2ـ همانگونه كه از تاريخ استفاده مي‌شود. ميدان جنگ در روز عاشورا تقريباً بين الحرمين و اطراف آن بوده و خونهاي شهداي كربلا در همين محدوده به زمين ريخته شده و چنين محلي به دليل آغشته شدن آن به خون پاك و مطهر امام حسين ( عليه السلام) و فرزندان و برادران و يارانش از قداست و حرمت ويژه‌اي برخوردار شده است. لذا حفظ قداست و طهارت اين مكان قطعاً ضروري و بسيار مهم است. بنابراين شايسته است كه اين محدوده بصورت حرمي بزرگ و مسقف كه مرقد مطهر امام حسين عليه السلام و ابوالفضل العباس عليه السلام را در خود جاي دهد ساخته شود. شايد حرمت و قداست آن آنچنانكه شايسته مقام آن بزرگواران است محفوظ بماند. 
3ـ بيش از يكصد روز از سال روزهايي است بافضيلت. و طبق روايات وارد شده در آن روزها زيارت مولی ابا عبدالله الحسين (عليه السلام) مستحب است و داراي أجر و ثواب فراوان. بدين جهت مسلمانان از اكثر نقاط جهان و همچنين از شهرهاي مختلف عراق كه در هر مناسبتي تعداد آنها گاه صدها هزارنفر و در بعضي مناسبات ميليونها زائر به قصد زيارت و كسب ثواب و به دليل عشق و محبتشان نسبت به ساحت مقدس امام حسين (عليه السلام ) وارد كربلا مي‌شوند لذا مناسب است بلكه لازم است از آنها به نحو احسن پذيرايي شود. 
آنچنانكه اگر خود حضرت بودند از زائرين و ميهمانان خود استقبال و پذيرايي مي‌نمودند.
 لذا به همين دليل و به خاطر رفع كمبود فضاهاي زيارتي مسقف مانند حرم و رواقها و كاستن فشارهاي ناشي از ازدحام بسيار در ايام زيارتي به زائرين محترم . ساخت حرمي بزرگ و همچنين رواقهاي اطراف آن براي زيارت و عبادت و شبستانهاي اطراف و ايجاد محيطي امن و تهيه سائر وسائل رفاه و از اينكه زائرين محترم بتوانند تا حدودي هنگام زيارت و عبادت در اين اماكن مقدس با آرامش بيشتري به وظائف عبادي خود بپردازند. 
به نظر مي‌رسد احداث چنين بارگاهي به اين وسعت و در عين حال با شكوه و عظمت كه بشود هر چه بيشتر از زائرين محترم را در خود جاي دهد. عملي مناسب بلكه ضروري است. 
4ـ حضور چنين انبوهي از زائرين در طول سال مسلماً سبب رونق در كسب و كار و تجارت براي مجاورين محترم خواهد شد. 
ضمن اينكه به تبع آن اين سود عظيم مادي قطعاً به نفع كل مردم شريف عراق خواهد بود و مسلماً وجود عتبات عاليات در عراق از نعمتهاي الهي است و مردم مسلمان عراق قدر اين نعمتها را حتماً مي‌دانند. 
5ـ حضرت ابا عبدالله الحسين ( عليه السلام) براي رضاي خداوند متعال و براي حفظ دين مبين اسلام جان خود را هديه كردند. 
لذا سزاوار است جهت مشاركت در اين امر خير و الهي به هر نحو ممكن در احداث اين بارگاه ملكوتي و مقدس همت كنيم. كه قطعاً اجر و ثواب بسيار خواهد داشت و اميد است از اين فيض عظيم غافل نشده و بي بهره نمانيم. 
و بالاخره براي ساير عتبات عاليات هم مي‌توان از اينگونه طرحها استفاده نمود. 
Rounded Rectangle: اهداف
Rounded Rectangle: ( طرح پيشنهادي توسعه حرمين شريفين ـ كربلا)
قال سيد الكونين ـ حسين مني و أنا من حسين
Rounded Rectangle: بزرگ نمایی تصویر
Rounded Rectangle: صفحه بعد
Rounded Rectangle: صفحه اصلی
Rounded Rectangle: Rounded Rectangle: 1  2  3  4
Rounded Rectangle: سنن السنن
اطفا الفتن
الحسینRounded Rectangle: السید الزاهد
الامام العابد
الحسینRounded Rectangle: یعسوب الدین
المقطوع الوتین
الحسینRounded Rectangle: عز الاسلام
معدن الاحکام 
Rounded Rectangle: اقام الصلاه
آتی الزکوه
الحسینRounded Rectangle: رضیع العصمه
ربیب الحکمه
الحسینRounded Rectangle: ابن المیامین الاطیاب
جلیس البیت و المحراب 
الحسینRounded Rectangle: طیب الله به التراب
اوضح الله به الکتاب 
الحسینالحسینالحسینالحسین