Text Box: آنچه كه در اين طرح مشاهده مي‌شود مختصري از طرح عظيم است كه معمولاً زمان پياده شدن و اجراء شكوه و زيبائي آن نمايان خواهد شد. چون به نمايش گذاردن جزئيات كار در اين تصاوير امكان پذير نيست. 
1ـ شايسته است جهت حفظ طهارت و قداست بين‌الحرمين و زمين‌هاي اطراف دو بارگاه مقدس. چنين حرمي بزرگ ساخته شود داراي سقفي بلند به ارتفاع 18 متر داراي 250 ستون و اطراف آن رواقهايي در دو طبقه به ارتفاع 20 متر و عرض 40 متر كه داراي 180 درب ورودي است. 
ضمن اينكه بالاي سقف حرم تعدادي گنبدهاي كوتاه بازشو متحرك بعنوان نورگير و تهويه از آن استفاده شود. 
همچنين بالاي سقفهاي رواقها گنبدهاي كوتاه بعنوان نورگير و گلدسته طلايي بلند كه از فاصله دهها كيلومتر مشاهده مي‌شود جلوه خاصي به نماي حرم خواهد داد. 
از طرفي برآورد مي‌شود حدود چهارصدهزار زائر بتوانند در حرم مطهر و رواقها براحتي زيارت كنند. و در فضاهاي روباز مانند صحن‌ها و خيابانهاي اطراف و شبستانهاي دو طبقه مشرف بر خيابانها جمعاً حدود يك ميليون زائر را در خود جاي خواهد داد. 
2ـ براي ورود و تشرف به حرم يكصدوهشتاد درب در نظر گرفته شده كه در روزهاي معمولي از پنجاه درب و روزهاي زيارتي نسبتاً كم ازدحام از نود درب و در مناسبت‌هاي مخصوص پر ازدحام مانند اربعين از كل يكصد و هشتاد درب مي‌شود استفاده نمود. 
3ـ از شبستانهاي دو طبقه‌اي اطراف خيابانها مي‌توان در روزهاي معمولي جهت برگزاري مراسم عزاداري و جشنها و همچنين مراسم ختم و جلسات حفظ قرآن كريم و سخنرانيهاي مذهبي و غيره استفاده كرد. 
4ـ در چهارگوشه صحن جايگاه فرود بالگرد قرار دارد كه در موارد اورژانس مي‌توان توسط بالگردها بيماران را در اسرع وقت به بيمارستان انتقال داد.
5ـ مي‌شود طبقه دوم رواقها را به خانمها اختصاص داد. 
6ـ چون شبستانها كه وابسته به آستانه مي‌باشد اطراف خيابانها را احاطه كرده است وتنها راه ورود به آستانه از طريق دوازهاي موجود در خيابانهاي عريض و همچنين از معابر مسقف امكان پذير است. لذا كنترل و امنيت زائرين بهتر محقق مي‌شود. 
7ـ در صحن قسمت غرب آستانه دو سقفي كه بر ستونهايي كه به شكل خيمه ساخته شده است نمادي از خيمه‌گاه و دوسقفي كه درقسمت شرق آستانه قرار دارد نمادي از نهر علقمه خواهد بود. 
8ـ سقاخانه‌هاي متعددي جهت استفاده از آب آشاميدني و حوض‌ها جهت وضو گرفتن در اطراف صحن‌ها به اندازه نياز زائرين در نظر گرفته شده است. 
9ـ تونلي كه به عرض 30 متر از زيرزمين بين‌الحرمين مي‌‌گذرد راه را براي زائريني كه قصد عبور از شمال به جنوب يا بالعكس را دارند آسانتر، كوتاهتر مي كند. 
10ـ دو جايگاه جهت تأمين و توزيع برق و محل نصب دستگاههاي سرمايشي و گرمايشي در شمال وجنوب آستانه وسط صحن در نظر گرفته شده كه در صورت قطع برق شهري آستانه مي‌تواند از اين دستگاههاي مولد برق استفاده كند. 
Rounded Rectangle: ( گزارشي كوتاه در باره طرح پيشنهادي)
( توسعه حرمين شريفين ـ كربلا)
Text Box: 11ـ تعداد 8 جايگاه مخصوص مسئولين و خدمه آستانه هريك به مساحت 200 مترمربع پشت گلدسته‌هاي بزرگ در رواق پيش بيني شده است. 
12ـ چهار ايوان طلا و دربهاي ورودي طلا در چهار قسمت ( يكي در جنوب ـ يعني درب قبله امام حسين ( عليه السلام) و ديگري در شمال حرم و يكي درب قبله حرام ابوالفضل (عليه السلام) و ديگري در شمال حرم، شكوه خاصي به آستانه خواهد بخشيد. 
13ـ چون هتلهايي كه در چهار گوشه خيابانها وابسته به آستانه مي باشند لذا از درآمد آنها اندكي از هزينه‌هاي سنگين آستانه تأمين خواهد شد. 
14ـ علاوه بر ورود به آستانه از طريق خيابانهاي عريض شش ورودي مسقف هم كه مخصوص عابرين است جهت تسهيل در ورود به آستانه در نظر گرفته شده است. 
15ـ جهت حفظ حرمت و قداست آستانه در بيست گوشه از شبستانهاي مشرف بر خيابانها بيست محل سرويس بهداشتي هر يك در دو طبقه كه در يك طبقه دويست سرويس مخصوص آقايان و در طبقه ديگر دويست سرويس مخصوص خانمها در نظر گرفته شده است كه در مجموع هشت‌هزار سرويس خواهد بود. 
16ـ در زيرزمين شبستانها هشت هزار صورت قبر ايجاد مي‌شود كه به صورت رايگان به متبرعين كلان در ساخت آستانه داده خواهد شد. 
17ـ بازارهاي سنتي مسقف در دوطبقه كه داراي پنج هزار مغازه مي‌باشد در اطراف طرح احداث مي‌شود. 
18ـ در چهار گوشه طرح خارج از بازارها، چهار مركز پليس در نظر گرفته شده است. 
19ـ يك ميهمانسرا جهت زائرين محترم بنام امام حسين (عليه السلام)  و يكي بنام ابوالفضل (عليه‌السلام) واقع در ابتداي خيابانهاي عريض در جنوب) و يك كتابخانه و يك موزه (در ابتداي خيابانهاي عريض در شمال) پيش بيني شده كه مساحت هر كدام از آنها سه هزار مترمربع مي‌باشد. 
20ـ چهار درمانگاه در چهار گوشه صحن با امكان فرود بالگرد پشت بام آنها در خدمت بيماران و مصدومين خواهد بود. و همچنين شش مركز در اطراف صحن مخصوص اطلاعات گمشدگان و تحويل امانات جهت كمك به زائرين محترم در نظر گرفته شده است. 
Rounded Rectangle: Rounded Rectangle: Rounded Rectangle: 1    2    3    4
Rounded Rectangle: صفحه بعد
Rounded Rectangle: بزرگ نمایی تصویر
Rounded Rectangle: کثیر المناقب
جزیل المواهب 
الحسینRounded Rectangle: ربیع الایتام
عصمه الانام 
الحسینRounded Rectangle: اکرمه الله بالشهاده
حباه الله بالسعاده 
الحسینRounded Rectangle: ابن سدره المنتهی
ابن جنه الماوی
الحسینRounded Rectangle: الملائکه حافین بتربته
الملائکه طائفین بعرصته
الحسینRounded Rectangle: قویم الطرائق
کریم الخلائق 
الحسینRounded Rectangle: شریف النسب
منیف الحسب 
الحسینRounded Rectangle: المرمل بالدماء
المهتوک الخباء
الحسینRounded Rectangle: الذی نکثت ذمته
الذی هتکت حرمته 
الحسینRounded Rectangle: صاحب القبه السامیه
ساکن التربه الزاکیه
الحسینRounded Rectangle: رضع من ثدی الایمان
ربی فی حجر الاسلام 
الحسینRounded Rectangle: اجتباه الله بطیب الولاده
جعله الله ذائداً من الذاده 
الحسینRounded Rectangle: صفحه اصلی